popisek
popisek
Vernerův mlýn
o.p.s.

Email:
vernermlyn@seznam.cz

Brloh 26, 440 01 Louny

GPS souřadnice
50°19'23.828''
13°49'26.547''

obrázekKorespondenční adresa:
Smetanova 352, 440 01 Louny

Tel. kontakt:
+420607952347

E-mail:
vernermlyn@seznam.cz

Otevírací doba:
nyní uzavřen
individuální prohlídky červen - září 2024
popisek


28.9.2020

Větší skupiny (min. 10 osob), školy a zájmové skupiny mohou navštívit Vernerův mlýn i mimo turistickou sezónu po předchozí domluvě na e-mailu vernermlyn@seznam.cz nebo tel. č. +420 607 952 347.
delitko.png

24.6.2015

Jsme nominováni na Cenu Národního památkového ústavu PATRIMONIUM PRO FUTURO. Za Ústecký kraj nás nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování.
delitko.png

23.7.2014

Rozhovor se Stanislavou Šefčíkovou a Zdeňkou Vernerovou pro Český rozhlas Česko - země neznámá.
delitko.png

11.11.2012

Tip na výlet v okolí Loun: Naučná stezka Smolnický potok.
delitko.png

31.3.2012

Podívejte se na materiály Velikonoce v českém mlýně.
delitko.png

1.2.2011

Podívejte se na naučné materiály Cesta žita a Od mlýna k mlýnu. delitko.png

6.11.2010

Rozhovor s Ing. Stanislavou Šefčíkovou pro Český rozhlas Sever.
popisek
logo EU logo cíl 3 logo partnerského města logo Solná stezka logo euroregion logo Oederan logo spolku litvínov logo dolní poohří

Vernerův mlýn leží naučné stezce Smolnický potok

Trasa naučné stezky Smolnický potok je dlouhá 2,5 km a má 4 zastávky. Jedná se o velmi oblíbenou vycházku do okolí Loun. Nachází se na žluté turistické trase vedoucí z Loun podél zrušených kasáren (dnešní Zahradní město) přes Blšanský chlum do Chlumčan, podél Smolnického potoka do Brlohu a zpět do Loun. Historický objekt Vernerův mlýn se nachází po pravé straně silnice vedoucí směrem na Cítoliby a to přibližně 200 metrů za značkou označující konec Brlohu.

Zastávka č. 1 - V Bosně
Zastávka se nachází na katastrálním území obce Chlumčany, trasa z obce prochází kolem vinařství a bývalého mlýna. Nejstarší zmínka o obci pochází z roku 1316. Kolem poloviny 16. století v Chlumčanech stála tvrz, k ní patřil poplužní dvůr s polnostmi, louky, mlýn s dvěma mlýnskými koly a dvěma stoupami, hora Chlum s vinicemi, rybníky, lesy a háje. Dále v té době vznikla lisovna vína se skladovacími prostorami. Během času vinice za neúrodných let zanikaly a za příznivých okolností byly znovu obnovovány. Tradice chlumčanských vinohradů pokračuje dodnes. Bosna je starý místní název osady obce Chlumčany, kde jsou tři domky. Původně zde stávaly rybářské chaty panských rybářů. Pojmenování je podle polohy plné strání a svahů s potokem a bažinami, podobné krajině na Balkáně.

Zastávka č. 2 - U Viaduktu
Smolnický potok svádí vody z oblasti Džbánu do Ohře, jeho tok s břehovými porosty je významným krajinným prvkem. Tvoří ostrůvek vegetace v intenzivně antropogenně ovlivněné krajině. Samotný tok byl v letech 1963, 1966 a 1979 upravovaný Státní meliorační správou Ústí nad Labem. Jednalo se o úpravu trasy, částečné opevnění břehů, stupeň v toku apod.

Zastávka č. 3 - U lesa
V křovinatých porostech se vyskytují obecně rozšířené hlohy, růže šípková, lísky, svídy krvavé a svída dřín. Keřové porosty jsou vhodným hnízdištěm řady druhů ptáků. Příznivé životní podmínky zde mají i drobní savci jako ježek východní či veverka obecná. Za soumraku vychází na pastvu srnčí a zaječí zvěř. Protože je zde dostatek vhodné potravy, v noci se objevují divoká prasata a na lov se vydávají lišky. V bylinném patře lesa se hojně vyskytuje zvonek broskvolistý.

Zastávka č. 4 - Brloh
Místní část města Louny, 5 km jihovýchodně od Loun. Cesta nás přivede za hospodářskou usedlost č. p. 1, skládající se z obytného stavení, tří hospodářských objektů a částečně zachované ohradní zdi. Na některých budovách se uplatňují znaky selského baroka, převážná část areálu pochází z 19. stol. Stezka dále vede kolem Vernerova mlýna. Ten se nachází po pravé straně silnice vedoucí směrem na Cítoliby a to přibližně 200 metrů za značkou označující konec Brlohu.